Hämeentie 48
00500 Helsinki
Puh. (09) 7744 3110
pulut@rauhanpuolustajat.fi

Vuoden 2002 jutut:

Vuoden 2003 jutut:

Vuoden 2005 jutut:

Vuoden 2007 jutut:

Vuoden 2008 jutut:

Vuoden 2006 jutut:Rauhanpuolustajien jäsenkyselyn yhteenvetoRauhanpuolustajien kevään aikana toteuttamaan jäsenkyselyyn vastasi 245 jäsentä.
Vastauksia tuli joka puolelta Suomea, ja ikänsä ilmoittaneiden vastaajien keski-ikä oli 51 vuotta. Monet vanhemmat jäsenet ovat olleet järjestössä mukana jo useita vuosikymmeniä, mutta myös aivan viime vuosina liittyneiltä tuli runsaasti vastauksia.

Valtaosa vastanneista oli samaa mieltä Rauhanpuolustajien perinteisistä EU-, YK- ja Nato-linjauksista, joten niitä ei liene syytä muuttaa. Rauhanpuolustajien järjestämistä tapahtumista annettiin suurimmaksi osaksi positiivista palautetta, vaikkakin etenkin vanhemmat jäsenet valittelivat sitä, että nykyään tapahtumiin osalllistuu vähemmän väkeä kuin joskus ennen.

Rauhan Puolesta -lehden eri osa-alueille annettujen kouluarvosanojen keskiarvot olivat seuraavat:

Yleisarvosana: 8,21
Ulkoasu: 7,81
Ajankohtaisuus: 8,39
Aiheet: 8,32
Kotimaan kysymyksistä tiedottaminen: 7,87
Ulkomaan kysymyksistä tiedottaminen: 8,31

Monet vastaajat halusivat lukea RaPu-lehdestä etenkin seuraavista aiheista:
-muiden maiden rauhanliikkeet sekä niiden välinen yhteistyö
-rauhanliikkeiden positiiviset saavutukset
-Suomen lähialueiden kysymykset
-entisen Neuvostoliiton alueen kysymykset
-Kiinan ihmisoikeustilanne
-latinalainen Amerikka ja etenkin nykyinen demokratiakehitys siellä
-Afrikan unohdetut konfliktit
-Lähi-itä
-sodan jalkoihin joutuneiden ihmisten henkilökohtaiset tarinat
-yleistasoinen kritiikki kapitalismista ja imperialismista
-piirijärjestöjen toiminta sekä yleisemmin Suomen tapahtumat
-Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys ja muu ulkopolitiikka
-suomalaisten aseistakieltäytyjien asema
-EU:n ja YK:n demokratiavaje
-tasa-arvo eri puolilla maailmaa
-rauhankasvatus
-asevarustelu, etenkin ydinaseet
-ympäristöaiheet
-taide, runous ym. kulttuuri

Yleisesti ottaen vastaajat olivat melko tyytyväisiä lehteen nykyisellään. Joitakin huomautuksia tuli siitä, että lehti on melko raskasta luettavaa, mutta toisaalta lehdessä toivottiin ilmestyvän myös syvempiä ja analyyttisempia kirjoituksia maailmantilanteesta.

Rauhanpuolustajien kampanjoinnin painopisteet on vastaajien valtaosan mielestä valittu onnistuneesti, vaikka luonnollisesti yksittäiset vastaajat toivoivat kampanjoinnin keskittyvän erityisille alueille, mm. Kuubaan sekä muualle latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan, eri puolille Aasiaa jne. Jotkut toivoivat kampanjoinnin keskittyvän enemmän USA:n nykypolitiikan vastustamiseen. Myös ihmisoikeuksia ja rauhankasvatusta pidettiin tärkeinä kampanjakohteina.

Monet kuitenkin myös sanoivat, ettei heillä ole juurikaan käyttöä Solidaarisuuskalenterille ja ettei sitä tarvitsisi lähettää niille, jotka eivät sitä halua.

Suurin osa vastaajista ei ollut sitä mieltä, että Rauhanpuolustajilla pitäisi olla omaa kehitysyhteistyötoimintaa; tärkeämpänä tehtävänä pidettiin yleisesti tiedottamista. Moni vastanneista toivoi Rauhanpuolustajien tekevän enemmän yhteistyötä muiden rauhanjärjestöjen sekä mm. samoilla linjoilla olevien ympäristöjärjestöjen kanssa. Aktiivisempaa jäsenhankintaa toivottiin yleisesti sekä nuorten että varttuneempien keskuudessa, samoin kuin erilaisia kulttuuri- ja solidaarisuustapahtumia niin koululaisille, työikäisille kuin eläkeläisillekin, perinteisempien tapahtumien lisäksi. Lisäksi paikallistason toiminnan kehittämistä pidettiin tärkeänä, ja toimintaryhmän puuttumista Helsingissä oudoksuttiin. Myös tiiviimpää yhteistyötä ulkomaalaisten rauhanjärjestöjen kanssa toivottiin.

 
Myytävät tuotteet