Lähdeluettelo

Barratt Brown M. ja Tiffen P: Short Changed; Lontoo 1992, Pluto Press
Barratt Brown M.: Fair Trade; Lontoo 1993, Zed Books
Bjurling K. ja FurugÜrd M.: Världens Konsument; Tukholma 1996, Naturia
Brown L.: Maailman tila 1998 ja 1999; Helsinki 1998, 1999 Gaudeamus
Fair Trade Yearbook; Maastricht 1998, EFTA
Greer J. ja Bruno K.: Greenwash; Penan 1998, Third World Network
Hudson M.: Trade, Development And Foreign Debt; Lontoo 1992, Pluto Press
Human Development Report; Oxford 1997, UNDP
Inhimillisen kehityksen raportti; Tampere 1993, Kehitysmaakaupat
Kantola A, et al.: Maailman tila ja Suomi; Helsinki 1999, Gaudeamus
Karliner J.: The Corporate Planet; San Francisco 1997, Sierra Club books
Madeley J.: Trade And The Poor; Lontoo 1997, Intermediate Technology Publications
Rousi A.: Auringonkukasta viiniköynnökseen; Helsinki 1997, Gummerus
Salvi L. (toim.): Taistelu paratiisista; Tampere 1997, Maailmankaupat
Shiva, V.: Biopiracy; Boston 1997, South End Press
Simola E: (toim.) Pala kurkussa; Helsinki 1997, Vihreä sivistysliitto
Suojanen U.: Vihreät tekstiilit; Helsinki 1997, Yliopistopaino
Särs U. (toim.):Kaupan päälle elämä - maailmantalouden lukukirja; Helsinki 1998, SR-kustannus
Vad den andra handen gör - Om EUs dubbla politik mot u-länderna; Tukholma 1997, Forum Syd
Voipio T. Tropiikin lahjat; Helsinki 1993, Gaudeamus
Väyrynen R.: Globalisaatio; Jyväskylä 1998, Atena

 

[Edellinen sivu: Kuluttajan muistilista] [Takaisin sisällysluetteloon] [Seuraava sivu: Maailmankaupat]


Sivut päivitetty 3.2.2000
Lähetä palautetta:

heikki.wilenius@iki.fi tai tuomas.yla-anttila@helsinki.fi